Wizerunek twojej firmy czyli jak widzą cie inni

Istnieje wiele czynników mających niebagatelny wpływ na kreowanie wizerunku firmy, a co z tym nieuchronnie związane na wywieranie oczekiwanych reakcji wśród potencjalnych konsumentów. Owe czynniki można rozdzielić na kilka części, z których każda składa się z poszczególnych elementów.

Tożsamość firmy

W najprostszym ujęciu tożsamość firmy to kompleks własności, decydujących o jej unikatowości, czy nietuzinkowości na tle innych firm, zwłaszcza o profili zbliżonym do jej konkurentów. Do elementów tworzących tożsamość firmy zaliczamy: oryginalną i przykuwającą uwagę nazwę; efektowne i przyciągające wzrok logo; atrakcyjne ceny, jak również poziom i jakość reklamy, za pomocą, której pozyskanie klientów staje się jeszcze łatwiejsze.

Reputacja

Pod pojęciem reputacji możemy doszukiwać się wszelkich opinii krążących wśród innych osób na dany temat. W tym konkretnym przypadku na reputacje firmy będą się składać: styl kierowania i przywództwa; wywiązywanie się z gwarantowanego poziomu oferowanych usług, a także, co niemniej ważne kultura organizacyjna nastawiona na konkretne potrzeby swych nabywców.

Oferta usługowa

Znaczenie tego czynnika zamyka się w ściśle określonych regułach, które odnoszą się do oferty sprzedaży, kupna towarów, bądź świadczenia usług. Oferta usługowa danego przedsiębiorstwa to nic innego, jak proponowany szereg usług podstawowych i dodatkowych; bezproblemowość w kwestii dostępności produktów oraz towarzyszące temu procedury operacyjne.

Otoczenie, środowisko

Wbrew pozorom czynnik, jakim jest otoczenie zewnętrzne odgrywa istotną rolę w kreowaniu dobrego wizerunku firmy. Bezapelacyjnie każdy człowiek ceni sobie, bowiem poczucie estetyki, profesjonalizmu, czy funkcjonalności. Te reguły nie przestają obowiązywać również wtedy, kiedy przyjmujemy rolę klienta. Ich przeplatanie staje się automatyczne. Do elementów tego czynnika zalicza się: atmosferę; wystrój wnętrza; architekturę, czy możliwość korzystania z parkingu.

Kadra pracownicza

Jak newralgiczną rolę odgrywa wykwalifikowana i serdeczna kadra pracowników wie każdy właściciel dobrze prosperującej firmy. Ważna staje się postawa, zachowanie oraz posiadane kompetencje.